2007.05.05 - Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) - stawy Dojlidzkie, Białystok

Komentarze: