2007.05.05 - Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) - stawy Dojlidzkie, Białystok

Komentarze: